Nyhet

Malmö stads näringslivspris inom kreativa näringar 2013

VINNARE: SALTIMPORTEN – MALMÖS KREATIVA FABRIK
JURYNS MOTIVERING

Årets pristagare har gjort det omöjliga möjligt, en bra bit bortom självklarhetens rand. Med stor respekt och framtidstro har vinnaren på bästa sätt förenat historia med samtid med ett resultat som inspirerar långt utanför stadens gränser. Det väcktes liv i det som var dött och fick den kreativa mångfalden att blomstra bland stora jättars arv. Imponerade återkommer besökarna gång på gång, för sällan har det samhälleliga kretsloppet känts så hett som ute på Malmös nya mötesplats, vid kajen.

www.saltimporten.se