Fastighet

Västra Hagagatan 2-8 i Hässleholm
Adress

Västra Hagagatan 2-8

Stad

Hässleholm/Centralt

Fastighetstyp

Flerbostadshus

Antal lägenheter

24

Yta (lägenheter)

1576 m²

Antal lokaler

4

Yta (lokaler)

212 m²