Fastighet

Thulegatan 1 i Hässleholm
Adress

Thulegatan 1

Stad

Hässleholm/Centralt

Fastighetstyp

Flerbostadshus

Antal lägenheter

3

Yta (lägenheter)

321 m²