Fastighet

Tegnérgatan 35, Järnvägsgatan 38 i Malmö
Adress

Tegnérgatan 35, Järnvägsgatan 38

Stad

Malmö/Limhamn

Fastighetstyp

Flerbostadshus

Antal lägenheter

9

Yta (lägenheter)

679 m²

Antal lokaler

4

Yta (lokaler)

554 m²