Fastighet

Skolgatan 2-4 i Hässleholm
Adress

Skolgatan 2-4

Stad

Hässleholm/Tyringe

Fastighetstyp

Flerbostadshus

Antal lägenheter

16

Yta (lägenheter)

1279 m²

Antal lokaler

2

Yta (lokaler)

187 m²