Fastighet

Pluringvägen 1-44 i Falkenberg
Adress

Pluringvägen 1-44

Stad

Falkenberg/Tröingeberg

Fastighetstyp

Flerbostadshus

Antal lägenheter

86

Yta (lägenheter)

6083 m²