Fastighet

Länsmannavägen och  Aspavägen i Landskrona
Adress

Länsmannavägen och Aspavägen

Stad

Landskrona/Härslöv

Fastighetstyp

Radhus

Antal lägenheter

10

Yta (lägenheter)

1052 m²