Fastighet

Järnvägsgatan 35 / Vattugatan 32 i Hässleholm
Adress

Järnvägsgatan 35 / Vattugatan 32

Stad

Hässleholm/Centralt

Fastighetstyp

Flerbostadshus

Antal lägenheter

23

Yta (lägenheter)

1154 m²

Antal lokaler

3

Yta (lokaler)

652 m²