Fastighet

Eldsbergavägen 64-86 i Halmstad
Adress

Eldsbergavägen 64-86

Stad

Halmstad/Eldsberga

Fastighetstyp

Radhus

Antal lägenheter

28

Yta (lägenheter)

2809 m²