Fastighet

Östra Tvärgatan 12-14 i Hässleholm
Adress

Östra Tvärgatan 12-14

Stad

Hässleholm/Hästveda

Fastighetstyp

Flerbostadshus

Antal lägenheter

20

Yta (lägenheter)

1348 m²