Fastighet

Östra Järnvägsgatan 10 i Hässleholm
Adress

Östra Järnvägsgatan 10

Stad

Hässleholm/Hästveda

Fastighetstyp

Flerbostadshus

Antal lägenheter

10

Yta (lägenheter)

639 m²