Fastighet

Åkaregatan 5 i Hässleholm
Adress

Åkaregatan 5

Stad

Hässleholm/Centralt

Fastighetstyp

Flerbostadshus

Antal lägenheter

14

Yta (lägenheter)

909 m²

Antal lokaler

3

Yta (lokaler)

204 m²